หัวข้อข่าว : รมช.สาธิต สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบพื้นที่ EEC จ.ระยอง
วันที่ลงประกาศ : 13 ธันวาคม 2562

รมช.สาธิต สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบพื้นที่ EEC


 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือบูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ที่บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC (EEC Health Fair) และลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน โดยมีอธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, อมตะซิตี้, เวลโกร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่ 2 และเขต 10 สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

          ดร.สาธิตกล่าวว่า รัฐบาลได้พัฒนาโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานและความเป็นเมืองมากขึ้น การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีความเร่งรีบโดยเฉพาะประชากรวัยทำงาน จากการสำรวจข้อมูลวัยทำงานในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ภาวะอ้วนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของสถานประกอบการ เนื่องจากคนวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ

          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน เริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” ส่งเสริมสนับสนุนให้วัยทำงานมีสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว

          ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข  ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

 

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 18