หัวข้อข่าว : สสจ.จันท์ ร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
วันที่ลงประกาศ : 11 ธันวาคม 2562

สสจ.จันท์ ร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563


 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นางประภา วัฒนชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) ได้มีมติให้กำหนดวันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562- 2 มกราคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมีนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 19