หัวข้อข่าว : 9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ลงประกาศ : 09 ธันวาคม 2562

9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ โรงเรียนศรียานุสารณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero   Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ศึกษาและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 23