หัวข้อข่าว : รพ.พุทธโสธร คว้าอันดับ 1 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น
วันที่ลงประกาศ : 03 ธันวาคม 2562

“อนุทิน” เปิด “มหกรรมรวมพลังกลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่” หนุนเพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัล “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น” รพ.พุทธโสธร คว้าอันดับ 1 ประเภท รพศ./รพท. และมอบเกียรติบัตร 11 ต้นแบบ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ทั้งการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ควบคุมกำกับและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการกิจกรรมกลไกการอภิบาลในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้แนวคิด “Empowering & Deepening Connectivity” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีและมีคุณภาพ

พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2561 โดยประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป อันดับ 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา อันดับ 2 โรงพยาบาลปัตตานี และอันดับ 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ส่วนประเภทโรงพยาบาลชุมชน อันดับ 1 โรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส อันดับ 2 โรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น และอันดับ 3 โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 27