หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง ประชุมการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพจังหวัดระยอง
วันที่ลงประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562

สสจ.ระยอง ประชุมการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพจังหวัดระยอง


 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุทธาทิพย์  หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพจังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานคุณภาพในภาพรวม ประกอบด้วย งานพัฒนาวิชาการ (วิจัย/R2R) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปี 2563 โดยเน้นเกี่ยวกับรูปแบบและความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันสู่การพัฒนาคุณภาพองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 48