หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง ประชุม War room เพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา
วันที่ลงประกาศ : 21 พฤศจิกายน 2562

สสจ.ระยอง ประชุม War room เพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาตามมาตรการในพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง


 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม War room เพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาตามมาตรการในพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล ทุกแห่ง /สสอ.ทุกแห่ง/เจ้าหน้าที่จาก ศตม.ที่6.3 ระยอง/เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครระยอง และเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค สสจ. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 57