หัวข้อข่าว : สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
วันที่ลงประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2562

สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563


 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง นางสุทธาทิพย์  หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง มอนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดระยอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดทั้งนี้ มีประธานและคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด จากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เทศบาลนครระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 29