หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ดูงานการเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
วันที่ลงประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับคณะแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ดูงานการเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย


 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางประภา วัฒนะชีพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะแพทย์ จาก Pyongyang Medical University, Hygienic and Anti - Epidemic Institute of Ministry of Railway และ Central Hygienic and Anti -Epidemic Institute แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หลักสูตรการอบรมการเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย จำนวน 3 คน  พร้อมนางศิริพร ยงชัยตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ,นส.วราพร เขื่อนยัง นักจัดการงานทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายด้านการเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 10