หัวข้อข่าว : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ลงประกาศ : 12 พฤศจิกายน 2562

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ ที่ว่าการอำเภอขลุง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน และเพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ โดยวันนี้มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่      3) บริการตรวจตา  4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่

ผู้ประกาศข่าว :
จำนวนการเปิดอ่าน : 17