14 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี...  15
14 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง ร่วมมหกรรมสานพลังสุขภาวะภาคกลาง “ร่วมสร้าง สานพลัง สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง”...  17
14 พฤศจิกายน 2562   ต้อนรับคณะแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ดูงานการเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย...  22
12 พฤศจิกายน 2562   หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...  23
12 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม "Happy Dead Day ชีวิตลิขิตเอง"...  25
12 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะทำงานการจัดการกำลังคน (HRM) ครั้งที่ 1/2563...  26
11 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลระยอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ตติยภูมิ ให้แก่ประชาชนวัยทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม...  28
11 พฤศจิกายน 2562   นโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง...  38
08 พฤศจิกายน 2562   สธ.ลงพื้นที่สมุทรปราการ แนะประชาชนออกนอกบ้านเช็คค่าฝุ่น สวมหน้ากากป้องกันทุกครั้ง...  27
08 พฤศจิกายน 2562   สธ.จัดบริการเชิงรุกช่วยคนพิการ จ.ระยอง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ...  35
08 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ชลบุรี แถลงข่าวการจับกุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่จำหน่ายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี...  139
07 พฤศจิกายน 2562   สธ.เตรียมเปิดบริการ รพ.วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา ในเดือนธันวาคมนี้...  35
06 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ในเรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา...  31
06 พฤศจิกายน 2562   ดร.สาธิต ชูโรงพยาบาลระยอง ต้นแบบลดแออัด เขตสุขภาพที่ 6...  35
05 พฤศจิกายน 2562   จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน...  20
05 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง...เยี่ยมผู้ป่วยราชานุเคราะห์ฯ...  14
05 พฤศจิกายน 2562   องคมนตรี เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ “สถานีใส่ใจ” ในปั๊มน้ำมัน ปตท. จ.สระแก้ว...  18
30 ตุลาคม 2562   สสจ.ชลบุรี จัดมอบเกียรติบัตรตำบลบูรณาการงานกลุ่มวัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย...  26
30 ตุลาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...  26
27 ตุลาคม 2562   สสจ.จันท์ ร่วมกิจกรรม NURSES RUN FOR HEALTH 2019 “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ"...  33
25 ตุลาคม 2562   นพ.สสจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมิน GPP ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน...  27
25 ตุลาคม 2562   จังหวัดชลบุรี จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ...เนื่องในวันปิยมหาราช...  32
24 ตุลาคม 2562   สสจ.ระยอง “ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”...  40
24 ตุลาคม 2562   สสจ.ระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...  36
24 ตุลาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...  21
24 ตุลาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์...  23
22 ตุลาคม 2562   รพ.สระแก้วเล็งเพิ่มคิวพบแพทย์ผ่านแอปฯ ...  198
18 ตุลาคม 2562   รอง นพ.สสจ.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมปิดโครงการขลุงวิ่งด้วยใจไปด้วยกัน...  45
18 ตุลาคม 2562   สสจ.ระยอง ออกหน่วย พอสว....  43
18 ตุลาคม 2562   นพ.วิชัย ธนาโสภณ นายเเพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สจจ.ชลบุรี...  22
16 ตุลาคม 2562   รอง นพ.สสจ.จันทบุรี ร่วมกิจกรรม “KICK OFF รณรงค์ส่งเสริม ชุมชนคุณธรรม นำสิ่งดี สู่วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”...  118
09 ตุลาคม 2562   จันทบุรี แถลงข่าวโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยาคุณภาพ...  61
09 ตุลาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรฯ...  93
09 ตุลาคม 2562   สสจ.ระยอง ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.เขาชะเมาฯ...  51
09 ตุลาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์...  40
19 กันยายน 2562   การจัดทำเป้าหมาย Service Delivery กรอบอัตรากำลัง...  59
17 กันยายน 2562   ที่ปรึกษา รมว.สธ. เร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ...  61
12 กันยายน 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานประชุมวิชาการ...  76
12 กันยายน 2562   กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.6 ชลบุรี...  46
12 กันยายน 2562   (ฉบับแก้ไข) สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม EEC...  86
12 กันยายน 2562   10 รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ นำร่องเทเลเฮลท์ Diamate...  189
12 กันยายน 2562   อภัยภูเบศร จัดมหกรรมสุขภาพอาเซียนยิ่งใหญ่...  71
12 กันยายน 2562   สสจ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม...  49
22 สิงหาคม 2562   สสจ.จันทบุรี ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ต้านภัยไข้เลือดออก...  176
22 สิงหาคม 2562   จันทบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563...  81
18 สิงหาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6...  113
14 สิงหาคม 2562   นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล...  223
14 สิงหาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ...  45
07 สิงหาคม 2562   สสจ.ระยอง ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา “วันรพี ประจำปี 2562”...  59
07 สิงหาคม 2562   สสจ.ระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อรองรับโรคที่ไม่ติดต่อ (NCDs)...  81