04 สิงหาคม 2562   นายแพทย์สุกิจบรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมข้าราชการ โรงพยาบาลระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562...  128
01 สิงหาคม 2562   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า...  36
01 สิงหาคม 2562   สจจ.ชลบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทสไทยภาคกลาง...  54
30 กรกฎาคม 2562   สสจ.จันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...  40
24 กรกฎาคม 2562   สสจ.ระยอง ออกหน่วย พอสว....  60
23 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลระยอง ร่วมให้การต้อนรับรมช.กระทรวงสาธาณสุข และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ระยอง ปี 2562...  52
23 กรกฎาคม 2562   สสจ.สมุทรปราการขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการ 10 ล้านครอบครัว ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ...  100
23 กรกฎาคม 2562   สสจ.ระยอง จัดประชุมเสวนาผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและ แนวทางพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง...  49
23 กรกฎาคม 2562   รมช.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ.ระยอง ปี 2562...  112
22 กรกฎาคม 2562   จันทบุรี จัดกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ...  67
18 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...  35
18 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล...  84
16 กรกฎาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา...  38
15 กรกฎาคม 2562   สสจ.ระยอง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง...  119
05 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562...  60
05 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562...  73
05 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลระยอง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562...  39
04 กรกฎาคม 2562   นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย...  31
02 กรกฎาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทราประชุม EOC เรื่อง ไข้เลือดออก...  36
02 กรกฎาคม 2562   สสจ.จันทบุรี บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​...  81
02 กรกฎาคม 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอสนามชัยเขต...  33
02 กรกฎาคม 2562   สสจ.จันท์ ปลูกต้นไม้ตามโครงการคุ้มครองส่งเสริมและคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน...  45
28 มิถุนายน 2562   “อภัยภูเบศร โมเดล” ต้นแบบการใช้กัญชาทางการแพทย์ เน้นมาตรฐาน ความปลอดภัย...  118