09 มกราคม 2563   สสจ.จันทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...  42
09 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (CD)...  48
08 มกราคม 2563   จันทบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่...  35
06 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพฯ PMQA เขตสุขภาพที่ 6...  44
06 มกราคม 2563   นพ.สสจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นพ.วิชัย ธนาโสภณ เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ...  30
01 มกราคม 2563   รองปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่๒๕๖๓ โรงพยาบาลระยอง...  45
01 มกราคม 2563   พิธีเปิดศูนย์บริการผู้พิการในโรงพยาบาลแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC for PWDs)...  31
29 ธันวาคม 2562   รอง นพ.สสจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563...  37
28 ธันวาคม 2562   รองนพ.สสจ.จันทบุรี และคณะออกเยี่ยมจนท.ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินรพ.และจนท.ประจำด่านช่วงเทศกาลปีใหม่...  72
27 ธันวาคม 2562   โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง พร้อมรับอุบัติเหตุเส้นทางหลักภาคตะวันออก...  39
27 ธันวาคม 2562   นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ EOC...  27
25 ธันวาคม 2562   รพ.อภัยภูเบศร เผย ผู้ป่วยใช้ สารสกัดกัญชา รักษา ทุกกลุ่มโรคอาการดีขึ้น...  43
23 ธันวาคม 2562   จันทบุรี ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภค...  32
20 ธันวาคม 2562   สธ. เปิดศูนย์ One Stop Service คนพิการ แห่งแรกที่ รพ.ระยอง...  27
19 ธันวาคม 2562   สสจ.ชลบุรี เป็นประธาน คัดเลือกประธานชมรม อสม. จังหวัดชลบุรี...  39
19 ธันวาคม 2562   รองนายแพทย์ สสจ.ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน สายวิชาชีพเภสัชกรรม...  26
17 ธันวาคม 2562   จันทบุรี...เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์...  128
16 ธันวาคม 2562   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...  23
13 ธันวาคม 2562   รองนพ.สสจ.จันท์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค...  27
13 ธันวาคม 2562   รองนพ.สสจ.จันท์ ร่วมงานเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วน ปี 2563...  30
13 ธันวาคม 2562   รมช.สาธิต สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบพื้นที่ EEC จ.ระยอง...  24
11 ธันวาคม 2562   สสจ.ชลบุรี ตรวจเฝ้าระวังกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขต อ.บางละมุง...  28
11 ธันวาคม 2562   สสจ.จันท์ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี...  42
11 ธันวาคม 2562   สสจ.จันท์ ร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563...  26
09 ธันวาคม 2562   การสาธิตการปฏิบัติการ ฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ในเขต EEC จ.ชลบุรี...  41
09 ธันวาคม 2562   รมช.สธ.เปิดงานแหลมสิงห์มินิ ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 1 จ.จันทบุรี...  35
09 ธันวาคม 2562   9 ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”...  28
09 ธันวาคม 2562   โรงพยาบาลระยอง ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดระยอง...  18
09 ธันวาคม 2562   คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แกลง เปิดให้บริการแล้ว ทุกจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน...  19
08 ธันวาคม 2562   สสจ.ระยอง คัดเลือก อสม. ปี 2563...  24
07 ธันวาคม 2562   สสจ.ระยอง ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล...  18
07 ธันวาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีรับมอบพื้นที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม...  29
03 ธันวาคม 2562   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ RM Award...  24
03 ธันวาคม 2562   HA Grand Opening 2020...  21
03 ธันวาคม 2562   รพ.พุทธโสธร คว้าอันดับ 1 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น...  37
02 ธันวาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดการฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน...  31
02 ธันวาคม 2562   จันทบุรี พร้อมเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดับประเทศ...  27
02 ธันวาคม 2562   จันทบุรี ลงนาม”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต”แก่หน่วยงานในสังกัด...  21
02 ธันวาคม 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรวมพลัง Big Cleaning Day...  16
27 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ชลบุรี กับโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล ...  21
26 พฤศจิกายน 2562   รู้สิทธิรักษาปี ๖๓ โรงพยาบาลระยอง...  27
25 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2563”...  18
21 พฤศจิกายน 2562   นพ.สสจ.จันท์ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันกองทัพเรือ...  49
21 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง ประชุมการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพจังหวัดระยอง...  67
21 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง ประชุม War room เพื่อเร่งรัดดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา...  116
20 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมงาน”วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด”...  22
18 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563...  40
15 พฤศจิกายน 2562   สสจ.ฉะเชิงเทรา...เปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี...  30
15 พฤศจิกายน 2562   สสจ.จันทบุรี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี...  25
14 พฤศจิกายน 2562   โรงพยาบาลระยอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"...  21