11 มิถุนายน 2563   รพ.พุทธโสธร รับการตรวจราชการกระทรวง รอบที่ 2/2563...  26
10 มิถุนายน 2563   นพ.สสจ.จันท์ รับมอบเครื่องกรองอากาศขนาดต่างๆ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย...  37
04 มิถุนายน 2563   ผู้บริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจเยี่ยมพื้นที่สำหรับรับคนไข้กลุ่มเสี่ยง COVID-19...  24
04 มิถุนายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ และน้ำมัน...  23
22 พฤษภาคม 2563   เขตสุขภาพที่ 6 ระดมทีมเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้กักตัว วันละ 200-500 ราย...  37
15 พฤษภาคม 2563   ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC เขตสุขภาพที่ 6 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...  56
23 เมษายน 2563   จันทบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอนูชีววิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า สามารถตรวจรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง...  67
23 เมษายน 2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...  39
10 เมษายน 2563   จันทบุรี ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...  38
26 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี เร่งผลิตหน้ากากผ้ามัสลินแจกเจ้าหน้าที่ในสังกัด...  42
20 มีนาคม 2563   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นพ.สสจ.ชลบุรี แถลงข่าวมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID-19...  38
16 มีนาคม 2563   รมช.สธ.เปิดกิจกรรมวิ่ง “ ปิดเมืองวิ่ง...จันท์...ฮิ ”ตามโครงการ sport city และโครงการก้าวท้าใจ...  32
16 มีนาคม 2563   ผวจ.จันทบุรี เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558...  36
11 มีนาคม 2563   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุม VDO Conference...  34
10 มีนาคม 2563   นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจ ผวจ. สสจ.ทุกจังหวัด...  29
09 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี ร่วม Video Conference มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19...  41
06 มีนาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกหน่วยคัดกรอง COVID-19 ข้าราชการตำรวจ จังหวัดสระแก้ว...  31
06 มีนาคม 2563   โรงพยาบาลระยองปลอดโควิด19...  29
03 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สกัดข่าวลวง...  23
25 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมเปิด EOC ระดับจังหวัดตามเกณฑ์ DCIR กรณีพบการระบาดในวงกว้างของโรคและภัยสุขภาพฯ...  24
25 กุมภาพันธ์ 2563   จังหวัดจันทบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการฯ ผู้เสพยาเสพติด ...  60
20 กุมภาพันธ์ 2563   กลุ่มงาน CHPPO สนข. 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมทำงานในวัยทำงาน...  30
19 กุมภาพันธ์ 2563   เฮ คนไทยจากอู่ฮั่น 137 คน พร้อมกลับภูมิลำเนา ได้รับการตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อก่อนส่งกลับ...  26
18 กุมภาพันธ์ 2563   สรุปการปฏิบัติงาน ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...  29
17 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.จันท์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”...  29
17 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมุทรปราการ จับมือ ธ.กรุงไทย ยกระดับบริการแบบครบวงจร สู่ Smart Hospital...  30
17 กุมภาพันธ์ 2563   นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้า การดูแลคนไทยกลับบ้านจากอู่ฮั่น...  27
17 กุมภาพันธ์ 2563   อนุทินเยี่ยมคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคืนโทรศัพท์ให้ติดต่อญาติ...  16
15 กุมภาพันธ์ 2563   นพ.สสจ.ชลบุรี ร่วมกับทีม รพ.สัตหีบ กม.10 แถลงข่าวแผนการสต๊อกอุปกรณ์ทางการแพทย์...  37
15 กุมภาพันธ์ 2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อม คนไทบกลับบ้าน...  31
12 กุมภาพันธ์ 2563   เตรียมความพร้อมประจำวัน การดูแลสุขภาพ คนไทยกลับบ้าน EOC...  28
05 กุมภาพันธ์ 2563   จ.ระยอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เกาะเสม็ด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สบายใจ มาเกาะเสม็ด”...  48
05 กุมภาพันธ์ 2563   กลุ่มงาน CHPPO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Area Based Obesity War และ Happy Moph...  45
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6...  24
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้ความรู้โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ประชาชน...  19
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดประชุมวิชาการ Service plan รู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท...  33
02 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.ระยอง ประชุมเปิด EOC ระดับจังหวัด กรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019...  24
28 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง แถลงข่าวกรณีข่าวพบผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวต้องสงสัยติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019...  32
28 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2563...  27
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้วจัดกิจกิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน มอบเป็นของขวัญปี 2563...  22
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว ร่วมเตรียมความพร้อมจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020...  25
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว โครงการขับเคลื่อนการสร้างค่านิยม MOPH (SCPH)...  25
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา...  28
25 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนด้านสารเคมี จ.ระยอง...  18
21 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)...  27
14 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จ.ระยอง...  112
14 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)...  101
14 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา และสสจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขตฯ...  37
11 มกราคม 2563   บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย รพ.ระยอง...  30
10 มกราคม 2563   สนข.6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์...  47