07 มกราคม 2564   นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการประชุม VDO Conference...  13
07 มกราคม 2564   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีโควิด-19 (EOC- Covid-19) จังหวัดฉะเชิงเทรา ​...  5
05 มกราคม 2564   จันทบุรี กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี...  9
24 ธันวาคม 2563   ปราจีนบุรีแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย...  10
22 ธันวาคม 2563   สสจ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ EOC จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่...  8
22 ธันวาคม 2563   ผวจ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...  7
17 ธันวาคม 2563   ปราจีนบุรี ขานรับนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นพื้นที่สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์...  9
15 ธันวาคม 2563   นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)...  9
15 ธันวาคม 2563   อปท. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ Long Term Care ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...  6
15 ธันวาคม 2563   ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดการประชุมแนะนำตัว 3 หมอ ตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” 3 หมอ 3 มอบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”...  10
15 ธันวาคม 2563   นพ.สสจ.จันท์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้คำขวัญ Zero Tolerance...  6
09 ธันวาคม 2563   นพ.อภิรัติ กตัญญุตานนท์ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6...  9
08 ธันวาคม 2563   ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมทีม 3 หมอ NPCU ศาลาลำดวน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”...  7
29 พฤศจิกายน 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมงานประชุมยุพราชสัญจรครั้งที่ 23/2563 "New Normal Medical Services"...  15
27 พฤศจิกายน 2563   พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6...  46
09 พฤศจิกายน 2563   โรงพยาบาลระยองลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม& โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี...  21
09 พฤศจิกายน 2563   กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี...  17
09 พฤศจิกายน 2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 6 ติดตามอาการผู้บาดเจ็บกรณีท่อส่งแก๊สระเบิด ที่สมุทรปราการ กลับบ้านแล้ว 54 ราย เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 ราย...  17
04 พฤศจิกายน 2563   E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน ก.ย 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก...  20
22 ตุลาคม 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการ HA Grand Opening 2021 พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ Smart Hospital...  14
22 ตุลาคม 2563   ผตร.เขตสุขภาพที่ 6 ให้การดูแลผู้บาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งแก๊สระเบิด จ.สมุทรปราการ...  14
09 ตุลาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ รพ.พระราม 9 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบอวัยวะจากผู้บริจาค...  15
08 กันยายน 2563   กลุ่มงาน CHPPO จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพฯ...  29
08 กันยายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...  20
08 กันยายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบโล่รางวัล สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563...  21
03 กันยายน 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายบริการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...  16
25 สิงหาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง กรมควบคุมโรค...  24
25 สิงหาคม 2563   รพ.ระยอง ลดแออัด ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี...  35
23 สิงหาคม 2563   สสจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด–19 ปีงบประมาณ 2563...  24
23 สิงหาคม 2563   สสจ.ระยอง ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประชุมสัญจร) ครั้งที่ 11/2563...  15
18 สิงหาคม 2563   สนข.6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน NCD...  15
12 สิงหาคม 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563...  50
12 สิงหาคม 2563   นพ.สสจ.จันท์ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...  26
11 สิงหาคม 2563   นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยนพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานสรุปผลการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 6...  53
06 สิงหาคม 2563   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.ระยอง...  34
03 สิงหาคม 2563   นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เป็นประธานสรุปผลการประชุม VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6...  33
02 สิงหาคม 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...  23
28 กรกฎาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563...  45
23 กรกฎาคม 2563   นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุม VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6...  35
21 กรกฎาคม 2563   สธ. ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจ.ระยอง...  17
21 กรกฎาคม 2563   สาธิต เร่งสื่อสารสร้างความเชื่อมั่น จ.ระยอง...  17
17 กรกฎาคม 2563   รอง ผวจ.จันท์ นำคณะเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19...  19
15 กรกฎาคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุม VDO Conference คณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ...  17
14 กรกฎาคม 2563   นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ...  25
14 กรกฎาคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา และสสจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคฯ...  20
13 กรกฎาคม 2563   สระแก้ว จัดโครงการ "ออมขวัญ ปันสุข" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563...  47
24 มิถุนายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์...  22
17 มิถุนายน 2563   E-News Letter ข่าวเด่นสถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค 2563...  58
16 มิถุนายน 2563   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด-19...  37
12 มิถุนายน 2563   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 6...  25