22 กุมภาพันธ์ 2564   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว Kick off อำเภอเมืองสระแก้ว ก้าวท้าใจ Season3 100 วัน 100 กิโลเมตร...  4
22 กุมภาพันธ์ 2564   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วม โครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังรายใหม่...  3
09 กุมภาพันธ์ 2564   ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวเปิดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” ประจำปี 2564...  15
08 กุมภาพันธ์ 2564   นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้รวจราชการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการสรุปผลการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2564 ณ จังหวัดจันทบบุรี...  16
03 กุมภาพันธ์ 2564   ภารกิจทีม CDCU จังหวัดปราจีนบุรี Day 1 สังเกตการณ์พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง...  7
01 กุมภาพันธ์ 2564   สสจ.ปราจีนบุรี ร่วมให้กำลังใจทีม CDCU ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสมุทรสาคร...  9
26 มกราคม 2564   สสจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...  16
24 มกราคม 2564   สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ติดตามการดำเนินงานควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสระแก้ว...  24
24 มกราคม 2564   การตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564...  15
24 มกราคม 2564   สาธารณสุขสระแก้ว รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่1/2564...  16
24 มกราคม 2564   พิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี...  6
07 มกราคม 2564   นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานการประชุม VDO Conference...  24
07 มกราคม 2564   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน กรณีโควิด-19 (EOC- Covid-19) จังหวัดฉะเชิงเทรา ​...  12
05 มกราคม 2564   จันทบุรี กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี...  22
24 ธันวาคม 2563   ปราจีนบุรีแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย...  21
22 ธันวาคม 2563   สสจ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ EOC จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่...  18
22 ธันวาคม 2563   ผวจ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...  15
17 ธันวาคม 2563   ปราจีนบุรี ขานรับนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นพื้นที่สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์...  19
15 ธันวาคม 2563   นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)...  10
15 ธันวาคม 2563   อปท. อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ Long Term Care ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว...  8
15 ธันวาคม 2563   ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดการประชุมแนะนำตัว 3 หมอ ตามแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” 3 หมอ 3 มอบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”...  16
15 ธันวาคม 2563   นพ.สสจ.จันท์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้คำขวัญ Zero Tolerance...  8
09 ธันวาคม 2563   นพ.อภิรัติ กตัญญุตานนท์ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6...  21
08 ธันวาคม 2563   ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมทีม 3 หมอ NPCU ศาลาลำดวน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”...  9
29 พฤศจิกายน 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมงานประชุมยุพราชสัญจรครั้งที่ 23/2563 "New Normal Medical Services"...  21
27 พฤศจิกายน 2563   พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการของผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6...  63
09 พฤศจิกายน 2563   โรงพยาบาลระยองลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม& โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี...  27
09 พฤศจิกายน 2563   กิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี...  20
09 พฤศจิกายน 2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 6 ติดตามอาการผู้บาดเจ็บกรณีท่อส่งแก๊สระเบิด ที่สมุทรปราการ กลับบ้านแล้ว 54 ราย เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 ราย...  36
04 พฤศจิกายน 2563   E-News ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน ก.ย 2563 สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ม EEC ภาคตะวันออก...  25
22 ตุลาคม 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการ HA Grand Opening 2021 พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ Smart Hospital...  17
22 ตุลาคม 2563   ผตร.เขตสุขภาพที่ 6 ให้การดูแลผู้บาดเจ็บและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งแก๊สระเบิด จ.สมุทรปราการ...  16
09 ตุลาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ รพ.พระราม 9 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบอวัยวะจากผู้บริจาค...  15
08 กันยายน 2563   กลุ่มงาน CHPPO จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพฯ...  32
08 กันยายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...  21
08 กันยายน 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบโล่รางวัล สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563...  23
03 กันยายน 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายบริการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...  19
25 สิงหาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง กรมควบคุมโรค...  26
25 สิงหาคม 2563   รพ.ระยอง ลดแออัด ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี...  40
23 สิงหาคม 2563   สสจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด–19 ปีงบประมาณ 2563...  28
23 สิงหาคม 2563   สสจ.ระยอง ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประชุมสัญจร) ครั้งที่ 11/2563...  17
18 สิงหาคม 2563   สนข.6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน NCD...  17
12 สิงหาคม 2563   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563...  51
12 สิงหาคม 2563   นพ.สสจ.จันท์ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...  27
11 สิงหาคม 2563   นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยนพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานสรุปผลการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 6...  55
06 สิงหาคม 2563   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ.ระยอง...  36
03 สิงหาคม 2563   นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เป็นประธานสรุปผลการประชุม VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6...  35
02 สิงหาคม 2563   โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...  23
28 กรกฎาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563...  49
23 กรกฎาคม 2563   นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุม VDO Conference EOC เขตสุขภาพที่ 6...  38