26 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี เร่งผลิตหน้ากากผ้ามัสลินแจกเจ้าหน้าที่ในสังกัด...  7
20 มีนาคม 2563   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นพ.สสจ.ชลบุรี แถลงข่าวมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ COVID-19...  13
16 มีนาคม 2563   รมช.สธ.เปิดกิจกรรมวิ่ง “ ปิดเมืองวิ่ง...จันท์...ฮิ ”ตามโครงการ sport city และโครงการก้าวท้าใจ...  11
16 มีนาคม 2563   ผวจ.จันทบุรี เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558...  8
11 มีนาคม 2563   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุม VDO Conference...  12
10 มีนาคม 2563   นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจ ผวจ. สสจ.ทุกจังหวัด...  8
09 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี ร่วม Video Conference มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19...  9
06 มีนาคม 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกหน่วยคัดกรอง COVID-19 ข้าราชการตำรวจ จังหวัดสระแก้ว...  13
06 มีนาคม 2563   โรงพยาบาลระยองปลอดโควิด19...  11
03 มีนาคม 2563   สสจ.จันทบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สกัดข่าวลวง...  7
25 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมเปิด EOC ระดับจังหวัดตามเกณฑ์ DCIR กรณีพบการระบาดในวงกว้างของโรคและภัยสุขภาพฯ...  8
25 กุมภาพันธ์ 2563   จังหวัดจันทบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบบริการฯ ผู้เสพยาเสพติด ...  8
20 กุมภาพันธ์ 2563   กลุ่มงาน CHPPO สนข. 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมทำงานในวัยทำงาน...  12
19 กุมภาพันธ์ 2563   เฮ คนไทยจากอู่ฮั่น 137 คน พร้อมกลับภูมิลำเนา ได้รับการตรวจยืนยันว่าปลอดเชื้อก่อนส่งกลับ...  14
18 กุมภาพันธ์ 2563   สรุปการปฏิบัติงาน ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับบ้าน กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ณ สโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...  15
17 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.จันท์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”...  16
17 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมุทรปราการ จับมือ ธ.กรุงไทย ยกระดับบริการแบบครบวงจร สู่ Smart Hospital...  17
17 กุมภาพันธ์ 2563   นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้า การดูแลคนไทยกลับบ้านจากอู่ฮั่น...  17
17 กุมภาพันธ์ 2563   อนุทินเยี่ยมคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคืนโทรศัพท์ให้ติดต่อญาติ...  6
15 กุมภาพันธ์ 2563   นพ.สสจ.ชลบุรี ร่วมกับทีม รพ.สัตหีบ กม.10 แถลงข่าวแผนการสต๊อกอุปกรณ์ทางการแพทย์...  14
15 กุมภาพันธ์ 2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อม คนไทบกลับบ้าน...  19
12 กุมภาพันธ์ 2563   เตรียมความพร้อมประจำวัน การดูแลสุขภาพ คนไทยกลับบ้าน EOC...  16
05 กุมภาพันธ์ 2563   จ.ระยอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เกาะเสม็ด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สบายใจ มาเกาะเสม็ด”...  22
05 กุมภาพันธ์ 2563   กลุ่มงาน CHPPO สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Area Based Obesity War และ Happy Moph...  21
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 6...  12
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้ความรู้โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ประชาชน...  8
02 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดประชุมวิชาการ Service plan รู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท...  12
02 กุมภาพันธ์ 2563   สสจ.ระยอง ประชุมเปิด EOC ระดับจังหวัด กรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019...  11
28 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง แถลงข่าวกรณีข่าวพบผู้ป่วยเป็นนักท่องเที่ยวต้องสงสัยติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019...  21
28 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2563...  14
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้วจัดกิจกิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน มอบเป็นของขวัญปี 2563...  7
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว ร่วมเตรียมความพร้อมจัดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020...  10
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว โครงการขับเคลื่อนการสร้างค่านิยม MOPH (SCPH)...  11
28 มกราคม 2563   รพร.สระแก้ว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา...  11
25 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนด้านสารเคมี จ.ระยอง...  5
21 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)...  13
14 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จ.ระยอง...  35
14 มกราคม 2563   สสจ.ระยอง จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)...  20
14 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ฉะเชิงเทรา และสสจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขตฯ...  27
11 มกราคม 2563   บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย รพ.ระยอง...  19
10 มกราคม 2563   สนข.6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์...  34
09 มกราคม 2563   สสจ.จันทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...  30
09 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (CD)...  34
08 มกราคม 2563   จันทบุรี เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่...  19
06 มกราคม 2563   สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพฯ PMQA เขตสุขภาพที่ 6...  31
06 มกราคม 2563   นพ.สสจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นพ.วิชัย ธนาโสภณ เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ...  17
01 มกราคม 2563   รองปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่๒๕๖๓ โรงพยาบาลระยอง...  27
01 มกราคม 2563   พิธีเปิดศูนย์บริการผู้พิการในโรงพยาบาลแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC for PWDs)...  16
29 ธันวาคม 2562   รอง นพ.สสจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563...  24
28 ธันวาคม 2562   รองนพ.สสจ.จันทบุรี และคณะออกเยี่ยมจนท.ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินรพ.และจนท.ประจำด่านช่วงเทศกาลปีใหม่...  39