นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6

ภาพประจำตัว
เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูล


นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล
นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์
 038-932491-2
มือถือ
 081-9170546
โทรสาร
 -
E-mail
 sirichailbmoph16@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


นายแพทย์ ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นพ.สาธารณสุขจังหวัดระยอง

โทรศัพท์
 038-611389
มือถือ
 092-3893897
โทรสาร
 038-611389
E-mail
 chaiwat.jatt17@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองนายแพทย์ ชุมพล สุวรรณ
นพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์
 038-611389
มือถือ
 081-9408672
โทรสาร
 038-611389
E-mail
 suwan.chumpol@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี


นายแพทย์ พรณรงค์ ศรีม่วง
นพ.สาธารณสุขจังหวัดตราด

โทรศัพท์
 038-511011
มือถือ
 0
โทรสาร
 038-530347
E-mail
 -
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


นายแพทย์ สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์
 02-0895980
มือถือ
 089-8563535
โทรสาร
 -
E-mail
 Sa.apiw@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ


นายแพทย์ ปรารถนา ประสงค์ดี
นพ.สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์
 038-814337
มือถือ
 098-8243191
โทรสาร
 038-512400
E-mail
 pradthanadr@hotmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายแพทย์ โชคชัย สาครพานิช
นพ.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์
 038-814337
มือถือ
 081-7811789
โทรสาร
 -
E-mail
 chokchai23@windowslivel.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


นายแพทย์ อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์
 037-425141-4 ต่อ
มือถือ
 081-9960946
โทรสาร
 037-214945
E-mail
 pinglek08@gmail.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว