ระบบปิดลงทะเบียนหมอชวนวิ่ง 2019 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 แล้วนะครับ

ระบบจะปิดลงทะเบียนหมอชวนวิ่ง 2019 ผ่าน website วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ครับ (ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
31 ก.ค. 2562 4 262

หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะทยอยส่งเสื้อทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแบบ EMS ไว้
#1

Race pack รับได้เสื้อ ไม่มี Bib วันวิ่งต้องดำเนินการอย่างไร
#2

รับ BiB หน้างานครับ 8 ก.ย 2562 เวลาตี 5.00 น.
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^