ระบบกำกับติดตามและประเมินผล KPI AP ปี 2562

ระบบกำกับติดตามและประเมินผล KPI AP ปี 2562
ระบบกำกับติดตามและประเมินผล KPI AP ปี 2562 เขตสุขภาพที่ 6
http://region6.cbo.moph.go.th/cockpit
26 เม.ย. 2562 2 233

ระบบกำกับติดตามและประเมินผล KPI AP ปี 2562
สามารถลงทะเบียนขอ username+pass login เข้าใช้งานระบบได้เลยครับ
Link ลงทะเบียน : http://region6.cbo.moph.go.th/Regis_kpi
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^